Akcia "Šrotovné"

Dátum: 16.10.2012
 

 

1. Usporiadateľ akcie
Usporiadateľom tejto akcie je spoločnosť ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov (ďalej len “Usporiadateľ”) so sídlom Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov. Akcia je realizovaná prostredníctvom obchodných partnerov Usporiadateľa akcie (ďalej len “Díler”).

2. Účastníci akcie a jej trvanie
Akcia je pripravená pre podnikateľov (ďalej len “Zákazník”), ktorí v rámci svojej podnikateľskej činnosti používajú elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len “ERP”) a chcú využiť možnosť výmeny svojej starej ERP za vybraný fiskálny model ERP Euro podľa vopred stanovených podmienok Usporiadateľa. Akcia pre Zákazníka trvá od 8. októbra 2012 do 8. decembra 2012.

3. Podmienky akcie
Zákazník si môže uplatniť ŠROTOVNÉ u Dílera, ak je Zákazník zaevidovaný ako poslednýužívateľ ERP. Ak je pôvodná ERP fiskálna podľa zákona č. 289/2008 Z. z, Zákazníkovi sa uplatní ŠROTOVNÉ vo výške 120 eur s DPH. Pritom môže ísť tak o značku ERP Euro ako aj o inú konkurenčnú značku ERP.
Ak pôvodná ERP ešte nie je fiskálna podľa zákona č. 289/2008 Z. z., Zákazníkovi sa uplatní šrotovné vo výške 72 eur s DPH. Pritom môže ísť iba o značku ERP inú ako Euro (t. j. konkurenčnú).
Zákazník, ktorý spĺňa podmienky akcie, odovzdá Dílerovi:
- svoju starú ERP s príslušenstvom (certifikát, adaptér, poprípade zariadenia na sťahovanie elektronického žurnálu),
- kópiu prednej strany knihy ERP.
Na základe týchto podmienok Díler uplatní zákazníkovi ŠROTOVNÉ z ceny novej ERP Euro vo výške 120 eur s DPH pri fiskálnej verzii a 72 eur s DPH pri nefiskálnej verzii. 
Zákazník si môže uplatniť zľavu ŠROTOVNÉ z nasledovných nových modelových radov ERP Euro za predpokladu, že sú dostupné na sklade:
- Euro-100T model F,
- Euro-150 Flexy model F,
- Euro-200TX model F, Euro-200TE model F,
- Euro-500TX Handy model F, Euro-500TE Handy model F,
- Euro-2100TE model F.
Díler môže uplatniť Zákazníkovi akciu ŠROTOVNÉ aj na nefunkčnú ERP ak:
1. zákazník ju mal v čase používania riadne registrovanú,
2. existuje záznam v knihe ERP, že ERP bola odovzdaná do opravy,
3. Zákazník sa rozhodne, že namiesto opravy, ktorá je pre neho neekonomická, ju vymení za novú ERP Euro v rámci akcie ŠROTOVNÉ.
V tomto prípade musí byť súčasťou odovzdávanej ERP aj kópia záznamu z knihy ERP, kde je zápis servisnej organizácie o vyradení ERP z užívania z dôvodu neopraviteľnosti ERP.

4. Akcia ŠROTOVNÉ a iné akcie
Akciu ŠROTOVNÉ je možné kombinovať s ostatnými akciami Usporiadateľa, u ktorých to je výhradne uvedené, že sa s akciou ŠROTOVNÉ kombinovať môžu.

5. Záverečné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá a podmienky akcie. Zmenu pravidiel a podmienok akcie usporiadateľ zverejní na svojej internetovej stránke www.elcom.eu. Akcia sa riadi výlučne pravidlami uvedenými v tomto štatúte. Tieto pravidlá budú počas celej doby trvania akcie zverejnené na internetovej stránke Usporiadateľa akcie www.elcom.eu.

Plagát Šrotovné

« späť